Ukrajinski izvoz kmetijskih proizvodov v letu 2016 je ocenjen na 15 milijard dolarjev

Lansko leto je Ukrajina izvozila kmetijske in živilske proizvode v vrednosti 15,5 milijarde dolarjev, kar predstavlja 42,5% celotnega izvoza. Po mnenju namestnika ministra za agrarno politiko Ukrajine Olge Trofimtseva je ukrajinski izvoz kmetijskih pridelkov v primerjavi z letom 2015 narasel za 4,5%. Namestnik ministra je dejal, da "vidimo velik potencial za povečanje izvoza kmetijskih in živilskih proizvodov, zagotavljanje raznovrstnosti blagovne strukture in povečanje deleža predelanih živil z večjo dodano vrednostjo v celotnem izvozu." Prav tako je ugotovila, da so bili glavni proizvodi izvoza v letu 2016 še vedno tradicionalni izdelki, kot so žita, olja in oljnice, pa tudi sojo, sladkor in meso.

Največji potrošnik ukrajinskih kmetijskih proizvodov je bila Azija, ki je predstavljala skoraj 46% celotnega izvoza, sledila ji je EU 28%, sledila ji je Afrika s 16% in CIS s 7,7%. ZDA so imele manj kot 1%, kar je malo verjetno, da bi se povečalo, če bo Trump uspel premikati svoje protekcionistične politike.